Sådan hænger økonomien sammen

Når en frijobber starter hos Baisikeli udbetales der 100 kr i timen under hele oplæringsforløbet. Oplæringen løber typisk over 10 vagter, hvor frijobberen arbejder sammen med en af vores uddannede medarbejdere. Efter et par vagter tilbydes andre, rutinerede frijobere at stå for den resterende oplæring. Når oplæringen er afsluttet er man certificeret Baisikeli Frijobber. Herefter er man en slags selvstændig erhversdrivende og kan tilbyde at pleje cykler på udvalgte lokationer i byen. Det koster 200 kr. i leje af den mobile cykelplejestation, hvor der medfølger plejemidler, kaffe og rent arbejdstøj. Hvis to frijobbere kører ud sammen, koster det naturligvis kun 100 kr. per person. Herefter er al indtjening egen fortjeneste.  Indtægten fra cykellejen bruges bl.a. til indkøb af værktøj, plejemidler og nye ladcykler der kan ombygges til mobile cykelplejestationer.